Vận chuyển

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ HOÀN TRẢ

Giao hàng
TheShop sẽ vận chuyển hàng trong khoảng thời gian thỏa thuận khi quý khách thanh toán. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tất cả các đơn hàng sẽ được giao trong khoảng thời gian đã thống nhất.

Ngay sau khi đơn hàng của bạn được gửi đi từ kho của chúng tôi, quý khách sẽ nhận được thư xác nhận rằng hàng hóa của bạn đang trên đường vận chuyển. Nếu chúng tôi không thể giao hàng đúng ngày dự đoán, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chí phí, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc giao hàng trễ. Nếu quý khách vắng mặt ở nơi giao hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thẻ hướng dẫn để nhận hàng lại hoặc lấy hàng từ hãng vận chuyển.

Để kiểm tra đơn hàng của quý khách, hãy sử dụng mã số theo dõi đã được gửi cho khách hàng trong thư xác nhận. Sau khi hàng được chuyển đến quý khách, trước khi ký xác nhận, quý khách vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào. Để đề phòng, xin vui lòng giữ lại biên lại vận chuyển.

Tuy hiếm xảy ra nhưng nếu quý khách phát hiện sản phảm bị khiếm khuyết hay thiếu sản phẩm trong đơn hàng, vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn trong mục “Các câu hỏi thường gặp” hay liên lạc với Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng qua customer@The-Luxury fashion.vn.

Hoàn trả hàng
Trong trường hợp khách hàng muốn trả lại hàng đã mua, quý khách có 30 ngày từ ngày mua hàng để hoàn trả đơn hàng. Vui lòng liên lạc với Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của TheShop để bắt đầu hoàn trả. 
Vui lòng đảm bảo mảnh giấy hoàn trả đã được đính kèm với bưu kiện, và sản phẩm chưa được mặc và còn trong tình trạng ban đầu. Sản phẩm cần phải được chuyển đến địa chỉ hoàn trả của chúng tôi trong vòng 30 ngày từ ngày mua hàng.


Đã thêm vào giỏ hàng