Phí vận chuyển

Do sản phẩm của các nhà cung cấp được đặt tại nhiều kho khác nhau, TheShop sẽ ủy quyền vận chuyển sản phẩm cho mỗi nhà cung cấp tương ứng trong giỏ hàng. Vì vậy:

Từ ngày 22/09/2015, phí vận chuyển được áp dụng riêng biệt cho từng NHÀ CUNG CẤP*:

Giá trị mua hàng từ cùng 1 NHÀ CUNG CẤP ≥ 449,000 VNĐ: MIỄN PHÍ hoàn toàn phí vận chuyển trên toàn quốc
Giá trị mua hàng từ cùng 1 NHÀ CUNG CẤP < 449,000 VNĐ: Vui lòng tham khảo biểu phí giao hàng cho từng khu vực tại đây.
* Để xác định NHÀ CUNG CẤP, bạn vui lòng xem ghi chú “Cung cấp bởi ...” tại 2 vị trí sau: 

1. Trang Cataloge:
2. Trang sản phẩm:


Đã thêm vào giỏ hàng